Wskaźniki

Strona zawiera rzeczywiste redukcje zanieczyszczeń CO2 oraz moc wyprodukowaną z wybudowanych instalacji w ramach niniejszego projektu OZE.

Energia

Ilość wyprodukowanej energii

1,601.60 MWhe

Redukcja CO2

Ilość zaoszczędzonej emisji CO2

1,251.25 t CO2

Solary

Ilość instalacji

44 szt.

Kocioł na biomasę

Ilość instalacji

30 szt.

Fotowoltaika

Ilość instalacji

200 szt.